Version Française

Wymiar międzykulturowy...

wymiar kultorowy Od najwcześniejszych chwil naszego życia posługujemy się językiem ojczystego kraju, który kształtuje nasz sposób patrzenia i rozumienia świata. To pozwala nam nie tylko na wyodrębnienie z otoczenia elementów, nazwanie abstrakcji i nadawanie sensu wydarzeniom, ale służy również do nawiązywania kontaktów i sprawia, że czujemy się rozumiani. Najszybciej i chyba najboleśniej zdajemy sobie z tego sprawę w czasie podróży za granicę, gdy nagle konfrontujemy nasze odniesienia kulturowe z kulturą innego kraju.

... i indywidualny naszej komunikacji

Trouver l'ultrasolution Ucząc się porozumiewać z innymi każdy z nas przyzwyczaja się do używania języka w kontekście własnego doświadczenia, które sprawia, że komunikując używamy wprawdzie tych samych słów, ale dla każdego z nas mogą one mieć nieco inne zabarwienie.

Copyright © 2011-2014   PsychoSolution
psycholog, Francja, Paryż, coaching, wypalenie zawodowe, burn-out, mobbing, problemy w pracy, problemy z szefem, konflikt w pracy, pilna pomoc, trudna sytuacja, skuteczna pomoc, krótko w terapii, psychorozwiązanie, psychointerakcje, psychozmiana, psychosolution, trudny okres, problem, depresja, lęk, cierpienie, poczucie niemocy, smutek, złość,rozwiązanie trudnej sytuacji, odwaga, wytrwałość, propozycja